Konkurs

9. MEĐUNARODNA FILMSKA MANIFESTACIJA UHVATI SA MNOM OVAJ DAN!
raspisuje
KONKURS ZA FILMOVE
na temu: žvot, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom

Uslovi konkursa:
Da bi ušli u selekciju filmovi moraju odgovoriti na zadatu temu, treba da budu u DVD formatu i da imaju titl na srpskom jeziku (odnosno na engleskom ako pristižu iz inostranstva).
Uz radove obavezno dostaviti dijalog listu (ukoliko postoji) i popunjen prijavni formular.

Filmovi moraju biti poslati najkasnije do 1. avgusta 2011. Sve troškove, kao i rizik slanja filmova, snosi pošiljatelj. Filmovi i kopije koje pristignu na konkurs ostaju u arhivi organizatora. Organizator se obavezuje da filmove neće koristiti u komercijalne svrhe. Za projektovanje filmova koji budu odabrani za revijalni i takmičarski deo, organizatori neće isplaćivati nikakve naknade ni autorima ni producentima. Organizator zadržava pravo korištenja isečaka iz filmova isključivo u svrhu promocije programa Filmske manifestacije Uhvati sa mnom ovaj dan!

Filmovi koji ispune sve tražene uslove biće prikazani u okviru 9. Filmske manifestacije Uhvati sa mnom ovaj dan! tokom septembra 2011. godine u Novom Sadu. Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama i plasiraće se direktno na Festival evropskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In, koji se takođe održava u Novom Sadu,a u okviru postprodukcije biće prikazani u više od 20 gradova Srbije i okolnih zemalja.

Prijavni formular možete skinuti ovde.

Radove možete poslati poštom (u 2 kopije) sa naznakom za konkurs.

Adresa:
Filmska manifestacija - ZA KONKURS
Partizanska 12
21400 Bačka Palanka, Srbija

Kontakt za dodatne informacije:
Ljiljana Ćumura Žižić
mob. + 381 64 1612049
filmska@gmail.com
www.uhvatifilm.rs