O manifestaciji

Filmska manifestacija „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu „Života, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom“, kao i prateće programe: filmske radionice, tribine/razgovore sa autorima i akterima filmova, seminar za novinare i studente žurnalistike, izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom. Bitan deo manifestacije predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata: najavna gostovanja, promociju manifestacije i postprodukciju.

Manifestacija je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, položaju i dostignućima osoba sa invaliditetom, prepoznavanja sopstvenog identiteta i potencijala, boljeg razumevanja i prihvatanja različitosti, te uticaja na medije radi adekvatnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

U toku 2003. godine manifestacija je bila posvećena obeležavanju Evropske godine osoba sa invaliditetom. Povodom 2004. - Evropske godine posvećene edukaciji mladih kroz sport, organizovana je manifestacija posvećena sportistima sa invaliditetom, sa akcentom na Paraolimpijadu. Tokom 2005. i 2006. godine akcenat je bio na aktivnostima i dostignućima umetnika sa invaliditetom. U 2007. godini manifestacija je obeležila Evropsku godinu jednakih mogućnosti za sve, a u 2008. Evropsku godinu interkulturalnog dijaloga. Tokom 2009. manifestacija je bila u znaku godine posvećene kreativnosti i inovativnosti mladih sa invaliditetom. Ove godine (2010) obeležićemo Evropsku godinu inkluzije.

S obzirom na kontinuitet trajanja, Filmska manifestacija je u osam godina postojanja, privukla pažnju brojnih medija i kao tema bila svakodnevno prisutna u štampanim i elektronskim medijima. Veliki broj učesnika i posetilaca (skoro 5000 osoba), zanimljivi filmovi i izazovne teme, interaktivni program, diskusije, jedinstvene izložbe, edukativni seminari i perfomansi u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom doveli su do toga da učesnici i posetioci Filmske manifestacije prepoznaju vrednost ovog projekta i da se u sve većem broju pridružuju projektnom timu i aktivnostima. Međunarodni karakter, koji je prisutan od samog početka, te podrška gradskih, pokrajinskih i republičkh vlasti, kao i brojnih privatnih i javnih organizacija, doprinosi veličini manifestacije, a iskustva i uključenost osoba sa invaliditetom je od neprocenjivog značaja, kako za njihov lični razvoj i promociju, tako i za sve posetioce projektnih aktivnosti.

Organizatori Filmske manifestacije su ONO - Omladinska Nevladina Organizacija i Kreativno afirmativna organizacija "Parnas" iz Novog Sada u saradnji sa brojnim partnerskim organizacijama iz čitave Srbije.

Međunarodna Filmska manifestacija „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ je uneta u evidenciju o Deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu, dana 28. oktobra 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtev autorke dela Ljiljane Žižić sa brojem prijave A-608/08.