PRATEĆI PROGRAM

PREZENTACIJE

Prezentacije će se održavati na engleskom jeziku.

23-25. septembar, od 10-12h
Hotel „Milka Z“
Temerinski put 99, Novi Sad
GSP – autobus broj 5

Hotel Milka Z

 

 

 

 

 

 

 

Info - vodič za goste | download

23. septembar

Prezentacija Međunarodnog studentskog filmskog kampa „INTERAKCIJA“
Izbor filmova snimljenih tokom kampa
Voditelj: Dejan Petrović, Požega

„Interakcija“ predstavlja međunarodni studentski filmski kamp, koji se organizuje sa ciljem afirmacije filmskog stvaralaštva mladih; podizanja nivoa informisanosti o kulturi drugih naroda, integracija; decentaralizaciju kulture i stvaranje novog prostora za međunarodnu saradnju; uspostavljanje komunikacije i usklađivanje odnosa između različitih kulturnih, etničkih i nacionalnih sredina kroz promovisanje timskog rada tokom kreativnog stvaralaštva mladih i otvaranje tema relevantnih za društva u tranziciji i promovisanje modernih pro-evropskih koncepata razvoja politike koji doprinose približavanju Srbije Evropskoj uniji, kroz organizovanje kulturne manifestacije i mas-medije (otvaranje javnog dijaloga, afirmacija tolerancije, mira i uvažavanje različitih kulturnih identiteta). Nosilac projekta i organizator kampa je Nezavisni filmski centar „Filmart“ iz Požege, partnerska organizacija u okviru Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“.
Voditelj programa je Dejan Petrović, docent na predmetu Dokumentarni film na katedri za Televizijsku režiju „Sava Mrmak“ na Akademiji umetnosti u Beogradu. Direktor je Nezavisnog filmskog centra „Filmart“.

24. septembar

Prezentacija „(Re)defining Disability“
Voditelj: David Ratcliff, Sjedinjene Američke Države

Prezentacija će biti fokusirana na radu i ličnosti Kyle Maynard-a, koji je rođen sa amputacijom obe podlaktice i obe noge. Uprkos tome, postizao je uspehe kao rvač u srednjoj školi, i postao prva osoba sa amputacijom koja se takimičila u mešovitim borilačkim veštinama. Pored toga, Kajl je takođe autor i motivacioni govornik. Pored predstavljanja njegovog uspeha i rada na polju sporta, publika će imati priliku da porazgovara sa voditeljem (koji je takođe osoba sa invaliditetom) o načinu kako definišemo invaliditet, a isto tako da podele lična iskustva iz ove oblasti.  

25. septembar

Prezentacija rada Medijsko edukativnog centra (MEC)
Voditelj: Miomir Rajčević, Beograd

Medijski Edukativni centar iz Beograda je aktivan na projektima medijskog opismenjavanja i neformalne edukacije dece i mladih (ali i ostalih kategorija stanovnika, pre svega mladih sa smanjenim mogućnostima, pripadnicima manjinskih etničkih grupa, mladih sa invaliditetom i mladih iz marginalizovanih socijalnih kategorija), u duhu ljudskih i dečijih prava na informisanost, prava na očuvanje kulturnih, nacionalnih i verskih različitosti i pravo svih na učestvovanje u medijima.
Voditelj Miomir Rajčević je predsednik upravnog odbora Medijsko edukativnog centra i direktor Medijske laboratorije.

RADIONICE

Radionice će se održavati na engleskom jeziku.

22-26. septembar, 12-14h
Hotel „Milka Z“

  1. Filmska radionica, voditelj: Miomir Rajčević, Beograd/Srbija
  2. Radionica novih medija, voditeljka: Mateja Pačnik, Zidani most/Slovenija
  3. Umetnička radionica (pravljenje maski), voditeljka: Katarina Bošnjak, Maribor/Slovenija
  4. Ekološko umetnička radionica, voditeljka: Danijela Beretin, Vukovar/Hrvatska
  5. Umetnička radionica (crtanje po staklu), Ksenija Kolompar, Bačka Palanka/Srbija
  6. Dramska radionica, Eleni Naziri, Atina/Grčka

 

FILMSKI KARAVAN

septembar-decembar, Srbija

Neizostavni deo Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ čini Filmski karavan, koji se realizuje širom Srbije u saradnji sa partnerskim organizacijama, te pedagozima i nastavnicima u srednjim školama u okviru nastave iz građanskog vaspitanja, ustava i prava građana, psihologije, sociologije itd. a sastoji se iz projekcija nagrađenih filmova i filmova iz arhive Filmske manifestacije, uz obaveznu diskusiju sa učenicima/publikom i prisustvo osoba sa invaliditetom, članova/ica organizacija koje su uključene u projekat.

Pored tih osnovnih aktivnosti, u okviru Filmskog karavana se organizuju debate, kviz, pitalice, promo kampanje i obeležavanje značajnih datuma vezanih za promociju ljudskih prava, solidarnosti, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i slično.